Produkt information:

Cowex tilbyder CRS-systemer (Styring, regulering og overvågning) til industrianlæg. Dette er for at forbedre kvaliteten og overskue og at sikre en effektiv planteproduktion.

Styringen af CRS-systemet sker med grafisk brugergrænseflade til at visualisere de processer, det gør oversigt over styresystemet meget attraktivt.

Fleksible modulering af alle enheder giver en stan-dardiserede og fremtidige sikrede program.

Produkt information:
Vil du lære mere om
Industrien
?
Download brochuren