Firmaprofil

Vi arbeider innenfor områdene vannforsyning og avløpsvann, prosessindustrien (industriell automasjon) og akvakultur (industrialisert oppdrett).

Cowex A / S er et selskap spesialisert innen prosesstekniske løsninger med fokus på Industrial-IT, automasjon og prosessteknologi innenfor områdene vannforsyning og avløpsvann, prosessindustrien (industriell automasjon) og akvakultur (industrialisert oppdrett).

Selskapet besitter en oppdatert prosess teknisk kunnskap, som er vår bakgrunn produsere detaljerte planer, prosjektering, prosjektledelse og totalløsninger i området av databaserte prosessanlegg kombinert med vår egen produksjon av motor kontroll- og sentralbord.

Vårt Oppdrag

Vår misjon er å utvikle og levere kvalitetsautomasjonsløsninger med høy teknisk standard sammen med en profesjonell service. Våre løsninger må være i samsvar med vår egen samt våre kunders krav til kvalitet, funksjonalitet og driftssikkerhet.

Vår Visjon


Vår visjon er å være den foretrukne leverandør av totalløsninger som dekker industriellIT, automasjon og prosessteknologi innenfor vannforsyning og avløpsvann,prosessindustrien og havbruk.

Historie

Selskapet ble stiftet i juni 1992 under navnet Pedersen Process Aps av nåværende eier og administrerende direktør Henrik Dam Pedersen.

Samtidig med den generelle utviklingen, grunnleggelsen av St. Petersburg-avdelingen i Russland 2000 og utviklingen i antall internasjonale kunder og forretningspartnere selskapet i 2002 endret det er status til aksjeselskap og samtidig det navnet til Cowex A / S.

Vår Target

Vårt mål er å sikre våre kunder total tilfredshet og herved bygge langrelatert partnerskap. Dette bygger på kontinuerlig utvikling av våre produkter og prosedyrer sammen med levering av en profesjonell service.