October 25, 2016

Cowex Leverer Komplett RESIRK Control System til smoltanlegg på Shetland

Cowex Leverer Komplett RESIRK Control System til smoltanlegg på Shetland

COWEX Akvakultur har levert den første fasen av en komplett RESIRK Control System for Hjaltland klekkerier , en Shetland lakseprodusenten.

Systemet omfatter tre produksjonslinjer moduler for ung laks, fra yngel til smolt. COWEX har allerede gitt motor kontrollpaneler , den AquaMaxima ™ RESIRK Computer System for elektronisk drift, overvåking og komplett instrumentering og full idriftsettelse. Den første delen er oppe og går, vil resten følge i løpet av høsten 2013.

Fortsett å lese